महिला बचत गट शासकीय योजना

महिला बचत गट शासकीय योजना: राज्यातील ज्या महिला स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक आहेत अशा महिलांना उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी तसेच त्यांच्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी कमी व्याज दरात तसेच कमी अटी शर्तींचा वापर करून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते जेणेकरून महिला स्वतःचा उद्योग सुरु करतील वर स्वतःचा आर्थिक विकास करू शकतील.

राज्यात बहुतांश महिला शिक्षित आहेत व रोजगाराच्या शोधात असतात परंतु त्यांना त्यांच्या शिक्षणाप्रमाणे रोजगार उपलब्ध होत नाही त्यामुळे ते स्वतःचा एखादा उद्योग सुरू करण्यास इच्छुक असतात परंतु कुटुंबाची आर्थिक स्थिती कमजोर असल्या कारणामुळे त्यांच्या जवळ उद्योग सुरु करण्यासाठी पुरेसे भांडवल नसते व ते स्वतःचा एखाद लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी असमर्थ ठरतात तसेच बहुतांश बँका व वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था महिला उद्योजकांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात कारण महिला कर्जाची रक्कम परत फेडू शकतील याची त्यांना शाश्वती नसते त्यामुळे महिलांचे स्वतःचा उद्योग सुरु करण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहते या सर्व गोष्टींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने महिला बचत गट शासकीय योजना सुरु करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.

योजनेचे नावमहिला बचत गट शासकीय योजना
लाभार्थीबचत गटातील महिला
लाभकर्ज उपलब्ध करून दिले जाते
व्याजदर4 टक्के
अर्ज करण्याची पद्धतऑफलाईन

महिला बचत गट शासकीय योजना चे उद्दिष्ट

 • राज्यातील बचत गटातील ज्या महिला स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक आहेत अशा महिलांना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे हे या योजनेचे मुख्ये उद्दिष्ट आहे.
 • महिला बचत गट योजना अंतर्गत महिलांचा आर्थिक तसेच सामाजिक विकास करणे.
 • ज्या महिला बचत गटांनी, गटातील महिलांना स्वयंरोजगार मिळावा या हेतूने व्यवसाय सुरु केला आहे, अशा व्यवसाय करत असलेल्या महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देणे व त्यांना सक्षम करण्याकरिता या योजनेची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
 • महिलांचे जीवनमान सुधारणे
 • महाराष्ट्र राज्यातील महिलांना स्वतःचा स्वयंरोजगार उपलब्ध होऊन त्या सक्षम व्हाव्यात हा या योजनेचा उद्देश आहे.
 • राज्यातील बचत गटातील गरीब,होतकरू,परितक्त्या महिलांचे सक्षमीकरण करून त्यांना स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे.
 • महिलांना आर्थिक दृष्ट्या बळकट करणे.
 • राज्यातील महिला स्वतःचा उद्योग सुरु करून स्वतःच्या पायावर उभे राहून आत्मनिर्भर बनतील व राज्यातील इतर तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करतील या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
 • राज्यातील महिला उद्योजकांना उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
 • राज्यातील लघु उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे.
 • राज्यातील होतकरू व कष्टाळू महिलांना स्वयंपूर्ण व आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने महिला बचत गट शासकीय योजना ची सुरुवात करण्यात आली आहे.
Mahila Bachat Gat Samruddhi Karj Yojana

महिला बचत गट शासकीय योजना चे वैशिष्ट्य

 • महिला बचत गट शासकीय योजना ची सुरुवात महाराष्ट्र शासनाद्वारे करण्यात आलेली आहे.
 • स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाद्वारे सुरु करण्यात आलेली हि एक अत्यंत महत्वाची अशी एक योजना आहे.
 • या योजनेअंतर्गत राज्यातील पुष्कळ महिलांची सामाजिक तसेच आर्थिक स्थिती उंचावण्यास मदत होईल.
 • बचत गटातील महिलांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी हि योजना महत्वपूर्ण ठरेल.
 • या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी ठेवण्यात आलेली आहे तसेच कमी कागदपत्रांची आवश्यकता ठेवण्यात आलेली आहे.
 • महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत महिलांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल.
 • या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिला सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील.
 • राज्यातील महिलांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
 • महिलांचा या योजनेअंतर्गत आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यास मदत होईल.
 • महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी जास्त व्याज दराने कोणाकडून कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
 • महिलांना अत्यंत कमी व्याज दरात म्हणजेच 4% व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
 • या योजनेअंतर्गत प्राप्त कर्ज परतफेडीचा कालावधी 3 वर्षाचा ठेवण्यात आलेला आहे.
 • महिलांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.
 • महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

Mahila Bachat Gat Yojana चे लाभार्थी

 • राज्यातील महिला बचत गटातील महिला या योजनेचे लाभार्थी आहेत

महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत दिले जाणारे कर्ज

 • महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी 5 लाख ते 20 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत व्याज दर

 • महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रकमेवर 4 टक्के व्याज दर आकारला जातो.

महिला बचत गटाचे फायदे

 • महिला बचत गट योजना अंतर्गत महिलांना 95% कर्ज राष्ट्रीय महामंडळाकडून व 5% कर्ज राज्य महामंडळाकडून उपलब्ध करून दिले जाते त्यामुळे लाभार्थ्यांचा सहभाग शून्य असतो.
 • राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
 • आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सदर योजना महत्वाची भूमिका बजावते.
 • महिला बचत गट योजना अंतर्गत महिला स्वतःचा उद्योग सुरु करून स्वतःचे तसेच स्वतःच्या कुटुंबाच्या गरज पूर्ण करू शकतील तसेच राज्यात नवीन उद्योग सुरु झाल्यामुळे इतर बेरोजगार नागरिकांना रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होतील.
 • या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांचे जीवनमान सुधारेल.
 • महिला समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत महिला स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करतील व राज्यात रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होतील त्यामुळे बेरोजगार नागरिकांना रोजगारासाठी आपल्या घरापासून दूर शहरात तसेच इतर राज्यात जाण्याची गरज भासणार नाही.
 • महिलांना स्वतःच्या घराजवळच उद्योग सुरु करण्याची संधी उपलब्ध होईल.
 • या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यामुळे महिलांमधील उद्योजकास प्रोत्साहन मिळेल.
 • महिलांना स्वावलंबी बनण्यास मदत होईल.

महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत पात्रता

 • अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची मूळ निवासी असणे आवश्यक आहे.

महिला बचत गट शासकीय योजना चे नियम व अटी

 • केवळ महाराष्ट्र राज्यातील महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जातील.
 • महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत महिलांना 95% कर्ज राष्ट्रीय महामंडळाकडून व 5% कर्ज राज्य महामंडळाकडून उपलब्ध करून दिले जाते त्यामुळे लाभार्थ्यांचा सहभाग शून्य असतो परंतु काही वेळेस राज्य महामंडळाकडून कर्ज उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी महिलेस स्वतःकडील 5% रक्कम भरावी लागेल.
 • ज्या महिलांना बचतगट सुरु केला असेल व असा बचतगट स्थापन होऊन किमान 02 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला असेल महिला बचत गटास या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
 • कर्जाच्या वितरणाच्या तारखेपासून घेतलेला कर्जाचा उपयोग 4 महिन्याच्या आत करणे अनिवार्य आहे.
 • योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 20 लाखांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते व त्यावरील रक्कम लाभार्थी महिलेस स्वतःकडील भरावी लागेल.
 • अर्जदार महिला बचत गटातील सदस्य असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदार महिलेचे वय 18 वर्ष ते 50 वर्ष दरम्यान असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदार महिला दारिद्र्य रेषेखालील असणे आवश्यक आहे.
 • या योजनेअंतर्गत फक्त महिलांना लाभ दिला जाईल
 • अर्जदार महिलेच्या कुटुंबाचे उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपयांपेक्षा जास्त असता कामा नये व शहरी भागासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाखांपेक्षा जास्त असता कामा नये.
 • अर्जदार महिलेला स्वतःच्या बँकेचा तपशील देणे गरजेचे आहे कुटुंबातील इतर कोणत्या सदस्यांच्या बँक खात्याचा तपशील चालणार नाही.
 • अर्जदार महिला कुठल्याही बँकेची किंवा वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थेची थकबाकीदार असता कामा नये.
 • अर्जदार महिलेने या आधी जर केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु करण्यात आलेल्या स्वरोजगार योजनेचा लाभ घेतला असल्यास अशा महिलेस या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
 • महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर 4% दराने व्याज दर आकारला जातो.
 • योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम 3 वर्षाच्या आत परत करणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदार महिलेने अर्जात खोटी माहिती भरून सदर योजनेचा लाभ घेतला असल्यास अशा महिलेवर दंडात्मक कारवाई करून योजनेच्या लाभाची रक्कम वसूल करण्यात येईल.
 • महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य किमान 5,3,2 वर्षे पूर्ण झालेल्या व नियमित मासिक बचत असणाऱ्या महिला बचत गटास दिले जाईल
 • अर्थसहाय्य गट स्थापन करुन किमान 4 वर्षे पूर्ण झालेल्या व नियमित मासिक बचत असणाऱ्या व सामुदायिक व्यवसाय अथवा गटातील किमान 50% सदस्या व्यवसाय करत असणा-या महिला बचत गटास मिळू शकेल.
 • महिला बचत गटांनी त्यांचे बचतीच्या संबंधात लेख्यांच्या नोंदी अद्यावत ठेवलेल्या असाव्यात.
 • महिला बचत गटांची मासिक बैठक नियमीत व बचतीसाठी जमा करण्यात येणाऱ्या बचतीची मासिक वर्गणी नियमीत भरणा केलेली असावी. याबाबत ठरावाच्या नोंदीची छायाप्रत सादर करणे बंधनकारक राहील.
 • महिला बचत गटामधील सर्व महिलांची यादी सोबत जोडणे आवश्यक राहील.
 • बचत गटाच्या पॅनकार्डची प्रत जोडणे आवश्यक राहील.
 • बचत गटामार्फत करत असलेल्या व्यवसायाचा तसेच त्यापासून मिळत असलेल्या मासिक उत्पन्नाचा तपशिल सोबत जोडणे आवश्यक राहील.
 • व्यवसायासाठी वापरात असलेल्या जागेबाबतचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक राहील.
 • बचत गटाच्या बँक पासबुकची खाते सुरु केल्यापासून आजतागायत प्रती सोबत जोडणे आवश्यक राहील,
 • अर्जासोबत तिन्ही पदाधिका-यांचे अलीकडील काळात काढलेला पासपोर्ट साईज आकाराचे फोटो लावणे आवश्यक राहील.
 • महिला बचत गटाच्या बँक खात्यामध्ये किमान 10,000/- रुपये शिल्लक असणे आवश्यक आहे तसेच रक्कम कर्ज स्वरुपात दिली असल्यास किंवा ठेवीच्या स्वरुपात गुंतवणूक केली असल्यास त्याबाबतचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक राहील.
 • या निधीचा उपयोग महिला बचत गटामार्फत सुरु असलेल्या उद्योगाच्या/व्यवसाच्या सक्षमीकरणाकरीता करण्यात यावे.
 • बचत गटाचे खाते हे राष्ट्रीयकृत, शेड्युल्ड बैंक किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँक (गव्हर्नमेंट अंडरटेकींग) यामध्ये असेल त्या बचत गटांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
 • अशा प्रकारचे अर्थसहाय्य एकदाच गटाला मिळू शकेल.
 • सदर योजनेचा लाभ गटामार्फत सुरु असलेल्या व्यवसाय तसेच त्यांच्या बचतीच्या लेख्याची तपासणी केल्यानंतर पात्र ठरेलल्या महिला बचत गटास देण्यात येईल.
 • अर्जासोबत जोडण्यात आलेली सर्व छायांकित कागदपत्रे सक्षम अधिका-याने प्रमाणित केलेली असावीत.
 • दाखल केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने अर्थसहाय्य मंजुर करणे अथवा नाकारण्याचा अंतिम अधिकार मा.आयुक्त यांना राहील.

महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे

 • आधार कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • रहिवाशी पुरावा
 • जन्म प्रमाण पत्र
 • उत्पन्नाचा दाखला
 • मोबाईल नंबर
 • ई-मेल आयडी
 • बँकेचा तपशील
 • पासपोर्ट साईज फोटो
 • व्यवसाय प्रकल्पाच्या खर्चाचा अंदाजपत्रक

महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे

 • अर्ज अपूर्ण असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
 • अर्जात चुकीची खोटी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द करण्यात येईल.
 • अर्जात कुटुंबातील इतर कोणत्या सदस्याचा बँक खात्याचा तपशील दिल्यास अर्ज रद्द करण्यात येईल.
 • एकाच वेळी दोन वेळा अर्ज केल्यास दोन्ही अर्ज रद्द करण्यात येईल.
 • अर्जदार महिलेने या आधी जर केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु करण्यात आलेल्या स्वरोजगार योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर अर्ज रद्द करण्यात येईल.

महिला बचत गट शासकीय योजना अंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत

 • अर्जदार महिलेला सर्वात प्रथम आपल्या नजीकच्या जिल्हा कार्यालयात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात जाऊन महिला समृद्धी कर्ज योजनेचा अर्ज घ्यायचा आहे किंवा आम्ही खाली अर्ज डाउनलोड करण्याची लिंक दिलेली आहे तेथून अर्ज डाउनलोड करायचा आहे.
 • अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून योग्य ती कागदपत्रे जोडायची आहेत व अर्ज जमा करायचा आहे.
 • अर्ज जमा केल्याची पोच पावती घ्यायची आहे.
Telegram GroupJoin
Mahila Bachat Gat Karj Yojana
Application Form
Download
महिला बचत गट नोंदणी अर्जDownload
बचत गट कर्ज मागणी अर्ज नमुनाDownload
स्वयंसहाय्यता बचत गट pdfDownload
Bachat Gat Loan Application Form In MarathiDownload
Bachat Gat Registration Form PDFDownload

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना

आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF
ई पीक पाहणी
ई पीक पाहणी नोंदणी
महाज्योती फ्री टॅबलेट योजना
अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजना
दोन मुलींसाठी योजना
लहान मुलींसाठी योजना
रोजगार संगम योजना
बचत गटाचे फायदे
बचत गटाचे नियम
महिला बचत गट नावे
महिला बचत गट नोंदणी अर्ज
बचत गट ठराव नमुना PDF
पुरुष बचत गट नावे
शिवभोजन योजना
पिवळ्या रेशन कार्ड चे फायदे
ग्रामीण कुटीर उद्योग
चंदन कन्या योजना
शेतकरी योजना
बॅच बिल्ला काढण्याची पद्धत
जलयुक्त शिवार योजना
पारंपारिक वस्त्रोद्योग विणकरांना बक्षीस योजना
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना कागदपत्रे
लेक लाडकी योजना
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना
मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधने यांचा पुरवठा करणे ची योजना
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
विहीर अनुदान योजना
मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना
महिला सन्मान योजना
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री किसान योजना
निर्धूर चुल वाटप योजना
Baby Care Kit Yojana
महिला बचत गट समृद्धी कर्ज योजना
थेट कर्ज योजना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
चर्मकार समाज योजना
गाय म्हैस शेळी मेंढी पालन अनुदान योजना
अटल बांबू समृद्धी योजना
महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना
मध केंद्र योजना
राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना
शौचालय अनुदान योजना
जिव्हाळा कर्ज योजना
डिजल पंप सब्सिडी योजना
मल्चिंग पेपर योजना
राष्ट्रीय वयोश्री योजना
खावटी अनुदान योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना
शबरी घरकुल योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना
वसंतराव नाईक कर्ज योजना
कृषी ड्रोन अनुदान योजना
बांधकाम कामगार योजना
संजय गांधी निराधार योजना
आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना
सायकल वाटप योजना
वीरभद्रकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना
रुफटॉप सोलर योजना
श्रावणबाळ अनुदान योजना
सैनिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजना 
गटई स्टॉल योजना
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
गाय गोठा अनुदान योजना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
शेळी मेंढी पालन योजना
ट्रॅक्टर अनुदान योजना
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
सुकन्या समृद्धी योजना
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
किशोरी शक्ती योजना
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
बाल संगोपन योजना
फ्री सिलाई मशीन योजना
पीएमसी महिला आणि बालकल्याण योजना
रमाई घरकुल योजना
महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना
पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा
युवकांना विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोफत सायकल वाटप योजना
अपंग बस सवलत योजना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना
आंतरजातीय विवाह योजना
मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना 50 हजारांची मदत
शैक्षणिक कर्ज योजना
आम आदमी विमा योजना
महाडीबीटी शिष्यवृत्ती
सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप
पॅन कार्ड क्लब क्लेम करण्याची पद्धत
प्रधानमंत्री किसान हेल्पलाईन नंबर
पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना
दहीहंडी विमा योजना
शरद पवार इन्स्पायर फेलोशिप
विद्याधन स्कॉलरशिप
मेडले फार्मा शिष्यवृत्ती
इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल शिष्यवृत्ती कार्यक्रम
मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना
एचडीएफसी लिमिटेड बढते कदम शिष्यवृत्ती
मर्क इंडिया चॅरिटेबल ट्रस्ट शिष्यवृत्ती कार्यक्रम