दहीहंडी विमा योजना महाराष्ट्र 2024

महाराष्ट्र शासन राज्यातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देश्याने सतत प्रयत्न करत असते त्यासाठी सरकार विविध योजना राबवित असते.आज आपण महाराष्ट्र शासनाद्वारे दहीहंडी पथकास आर्थिक सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली अशाच एका योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.

Dahi Handi Pathak Aarthik Sahay

राज्यात दरवर्षी दहीहंडी उत्सव मोठ्या प्रमाणावर आयोजित करण्यात येतो. दहीहंडी उत्सव साजरा करतांना मानवी मनोरे रचतांना धोका असल्याचे निरीक्षण न्यायालय, प्रशासन व अन्य संस्थानी वारंवार केलेले आहे. मात्र लोकोत्सव साजरा करण्यासाठी परंपरा जपणे हे महत्त्वाचे असल्याने, अनेक गोविंदा पथक त्यामध्ये सहभागी होतात.दहीहंडी उत्सवात सहभागी होत असताना बऱ्याच वेळेस अपघात/दुर्घटना होतात. काही वेळा पथकातील गोविंदांचा अपघाती मृत्यू अथवा गंभीर दुखापत होऊन जीवाला धोका निर्माण होतो. परिणामी या गोविंदांना व कुटुंबियांना उर्वरित आयुष्य आर्थिक विवंचनेत व्यतीत करावे लागते. यानुषंगाने राज्यात दहीहंडी उत्सवात सहभागी होऊन मानवी मनोरे रचणाऱ्या गोविंदांचा विमा उतरवून त्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या उद्देश्याने दहीहंडी आर्थिक सहाय्य योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.

Dahi Handi Vima Yojana

विशेष सूचना: आम्ही दहीहंडी पथकास आर्थिक सहाय्य योजनेची संपूर्ण माहिती या लेखात दिली आहे त्यामुळे तुमची हा लेख शेवट पर्यंत वाचा व या योजनेचा लाभ मिळवा जर तुमच्या परिसरात असे कोणी मुले किंवा मुली असतील जे दहीहंडी उत्सव साजरा करतां दुखापत ग्रस्त झाले असतील व दहीहंडी पथक आर्थिक सहाय्य योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असतील तर त्यांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या किंवा आमची हि आर्टिकल त्यांना शेयर करा जेणेकरून ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

दहीहंडी पथकास आर्थिक सहाय्य योजनेचा उद्देश्य

राज्यात दहीहंडी उत्सवात सहभागी होऊन मानवी मनोरे रचणाऱ्या गोविंदांचा विमा उतरवून त्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या उद्देश्याने दहीहंडी आर्थिक सहाय्य योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.

दहीहंडी पथकास आर्थिक सहाय्य योजनेची वैशिष्ट्ये

 • दहीहंडी पथकास आर्थिक सहाय्य योजना महाराष्ट्र सरकारद्वारे सुरु करण्यात आली आहे.
 • महाराष्ट्र राज्यातील दहीहंडी पथकाची आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली एक महत्वपूर्ण योजना आहे.

दहीहंडी उत्सवामध्ये सहभागी गोविंदा पथकांकडून मानवी मनोरे रचताना अपघात झाल्यास व त्यामध्ये गोविंदांचा मृत्यु झाल्यास अथवा त्यांना गंभीर दुखापत होऊन अवयव निकामी झाल्यास अशा गोविंदांना/कायदेशीर वारसास मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून खालील प्रमाणे आर्थिक सहाय्य देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे

 • गोविंदा पथकातील सहभागी खेळाडू प्रत्यक्ष दहीहंडीच्या थरावरुन /मानवी मनोन्यावरून पडल्याने मृत्यु पावल्यास त्या खेळाडूच्या कायदेशीर वारसास रुपये १० लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल.
 • गोविंदा पथकातील सहभागी खेळाडू प्रत्यक्ष दहीहंडीच्या थरावरुन/मानवी मनोऱ्यावरून पडल्याने त्याचे दोन्ही डोळे अथवा दोन्ही हात अथवा दोन्ही पाय अथवा कोणतेही महत्वाचे दोन अवयव निकामी झाल्यास त्यास ७.५० लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल.
 • गोविंदा पथकातील सहभागी खेळाडू प्रत्यक्ष दहीहंडीच्या थरावरुन/मानवी मनोन्यावरून पडल्याने त्याचा एक डोळा अथवा एक हात अथवा एक पाय अथवा कोणताही महत्वाचा एक अवयव निकामी झाल्यास अथवा गंभीर इजा झाल्यास त्यास ५ लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल.
 • दहीहंडी उत्सवामध्ये सहभागी गोविंदांना वरील प्रमाणे आर्थिक सहाय्य करण्यासंदर्भात अटी व शर्ती या शासन निर्णयासोबतच्या नमुद केल्यानुसार राहतील. या शासन निर्णयानुसार आर्थिक सहाय्यास पात्र असणा-या गोविंदांना अर्थ सहाय्य करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यपध्दती, अर्जाचे स्वरुप व सहपत्रे याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे देण्यात येतील.

दहीहंडी पथक आर्थिक सहाय्य योजनेसाठी आवश्यक पात्रता

 • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे

दहीहंडी उत्सवादरम्यान मानवी मनोरे तयार करतांना दुर्घटनाग्रस्त झालेल्या गोविंदांना आर्थिक सहाय्य करण्यासंदर्भातील अटी व शर्ती

 • महाराष्ट्र राज्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या दहीहंडी उत्सवामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या अपघातग्रस्त गोविंदांना सदर आर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहील.
 • दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन करणाऱ्या आयोजक संस्थेने. या आयोजनासाठी स्थानिक प्रशासनाच्या तसेच अन्य आवश्यक परवानग्या घेणे आवश्यक राहील.
 • दहीहंडी आयोजनासंदर्भात मा.न्यायालय, प्रशासन, पोलिस यंत्रणा यांचेकडून वेळावेळी देण्यात येणाऱ्या सुचना / आदेश यांचे आयोजक संस्था तसेच सहभागी गोविंदा पथक यांनी पालन केले असणे आवश्यक राहील.
 • दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या पथकामधील गोविंदांचे मानवी मनोरे तयार करण्याबाबत संबधित पथकातील सदस्यांनी औपचारीक अथवा अनौपचारीक प्रशिक्षण घेतले असल्याचे आयोजकांनी खात्री करून घ्यावी.
 • सदर उत्सव आयोजित करणाऱ्या संस्थेने, सहभागी गोविंदांच्या सुरक्षेची काळजी घेणाऱ्या सर्व उपाययोजना केलेल्या असाव्यात.
 • दहीहंडी उत्सवादरम्यान मानवी मनोरे तयार करत असतांना अपघात होऊन गोविंदांचा मृत्यू/गोविंदांना दुखापत झाल्यास सदर आर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहील.  मानवी मनोरे तयार करण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांमुळे अपघात / दुर्घटना झाल्यास सदर आर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही.
 • दहीहंडी उत्सवामध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांबाबत शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग दि.२४ ऑगस्ट, २०१६ नुसार विहीत केलेल्या वयोमर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. सबब १८ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या सहभागी गोविंदाबाबत सदर आर्थिक सहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही. ८. दहीहंडी उत्सवामध्ये मानवी मनोरे रचतांना अपघात झाल्यास गोविंदांना तात्काळ वैद्यकीय मदत देण्याबाबत आयोजकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या सहाय्याने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
 • दहीहंडी उत्सवामध्ये मानवी मनोरे रचतांना झालेल्या अपघाताबाबत आयोजकांनी तात्काळ स्थानिक प्रशासन तसेच संबंधित पोलिस यंत्रणा यांचेकडे तात्काळ अहवाल सादर करणे आवश्यक राहील.
 • हा आदेश केवळ चालू वर्षासाठी (सन २०२२) लागू राहतील. दहीहंडी उत्सवामध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांचा विमा उतरविणे याबाबत निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्यात येईल.

सारांश

आशा करतो कि दहीहंडी पथक आर्थिक सहाय्य योजनेअंतर्गत आपल्याला सर्व माहिती प्राप्त झाली आहे तरी देखील आपले दहीहंडी पथक आर्थिक सहाय्य योजनेअंतर्गत काही प्रश्न असल्यास मला ई-मेल किंवा कमेंट्स च्या माध्यमातून जरूर कळवा आम्ही तुमच्या प्रश्नांची लवकरात लवकर उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करू आणि जर तुम्हाला या योजनेची माहिती उपयुक्त वाटली असेल तर तुमच्या मित्रांना नक्की शेअर करा जेणेकरून तुमचे मित्र देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना

आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF
ई पीक पाहणी
ई पीक पाहणी नोंदणी
महाज्योती फ्री टॅबलेट योजना
अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजना
दोन मुलींसाठी योजना
लहान मुलींसाठी योजना
रोजगार संगम योजना
बचत गटाचे फायदे
बचत गटाचे नियम
महिला बचत गट नावे
महिला बचत गट नोंदणी अर्ज
बचत गट ठराव नमुना PDF
पुरुष बचत गट नावे
शिवभोजन योजना
पिवळ्या रेशन कार्ड चे फायदे
ग्रामीण कुटीर उद्योग
चंदन कन्या योजना
शेतकरी योजना
बॅच बिल्ला काढण्याची पद्धत
जलयुक्त शिवार योजना
पारंपारिक वस्त्रोद्योग विणकरांना बक्षीस योजना
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना कागदपत्रे
लेक लाडकी योजना
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना
मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधने यांचा पुरवठा करणे ची योजना
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
विहीर अनुदान योजना
मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना
महिला सन्मान योजना
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री किसान योजना
निर्धूर चुल वाटप योजना
Baby Care Kit Yojana
महिला बचत गट समृद्धी कर्ज योजना
थेट कर्ज योजना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
चर्मकार समाज योजना
गाय म्हैस शेळी मेंढी पालन अनुदान योजना
अटल बांबू समृद्धी योजना
महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना
मध केंद्र योजना
राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना
शौचालय अनुदान योजना
जिव्हाळा कर्ज योजना
डिजल पंप सब्सिडी योजना
मल्चिंग पेपर योजना
राष्ट्रीय वयोश्री योजना
खावटी अनुदान योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना
शबरी घरकुल योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना
वसंतराव नाईक कर्ज योजना
कृषी ड्रोन अनुदान योजना
बांधकाम कामगार योजना
संजय गांधी निराधार योजना
आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना
सायकल वाटप योजना
वीरभद्रकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना
रुफटॉप सोलर योजना
श्रावणबाळ अनुदान योजना
सैनिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजना 
गटई स्टॉल योजना
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
गाय गोठा अनुदान योजना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
शेळी मेंढी पालन योजना
ट्रॅक्टर अनुदान योजना
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
सुकन्या समृद्धी योजना
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
किशोरी शक्ती योजना
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
बाल संगोपन योजना
फ्री सिलाई मशीन योजना
पीएमसी महिला आणि बालकल्याण योजना
रमाई घरकुल योजना
महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना
पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा
युवकांना विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोफत सायकल वाटप योजना
अपंग बस सवलत योजना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना
आंतरजातीय विवाह योजना
मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना 50 हजारांची मदत
शैक्षणिक कर्ज योजना
आम आदमी विमा योजना
महाडीबीटी शिष्यवृत्ती
सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप
पॅन कार्ड क्लब क्लेम करण्याची पद्धत
प्रधानमंत्री किसान हेल्पलाईन नंबर
पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना
दहीहंडी विमा योजना
शरद पवार इन्स्पायर फेलोशिप
विद्याधन स्कॉलरशिप
मेडले फार्मा शिष्यवृत्ती
इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल शिष्यवृत्ती कार्यक्रम
मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना
एचडीएफसी लिमिटेड बढते कदम शिष्यवृत्ती
मर्क इंडिया चॅरिटेबल ट्रस्ट शिष्यवृत्ती कार्यक्रम